Thiendinhviet.com Khám Phá Thế Giới Diệu Kỳ Của Giấc Mơ

Giải Mã Giấc Mơ

Thiền Định Việt

thiendinhviet.com là một cộng đồng dành cho những ai đam mê giấc mơ. Tại đây, bạn có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình, học hỏi từ những người khác và khám phá thế giới diệu kỳ của giấc mơ.

Các trường hợp được hoàn trả

  • Bạn mua dịch vụ nhưng không sử dụng.
  • Bạn mua dịch vụ nhưng không nhận được dịch vụ như mô tả.
  • Bạn mua dịch vụ nhưng gặp lỗi kỹ thuật khiến bạn không thể sử dụng dịch vụ.

Quy trình hoàn trả

  • Bạn cần gửi yêu cầu hoàn trả cho chúng tôi thông qua trang liên hệ trên trang web.
  • Trong yêu cầu hoàn trả, bạn cần cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ bạn đã mua, lý do hoàn trả và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.
  • Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu hoàn trả của bạn trong vòng 7 ngày làm việc.
  • Nếu yêu cầu hoàn trả của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ hoàn trả tiền cho bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Lưu ý

  • Chúng tôi không hoàn trả cho các trường hợp bạn mua dịch vụ nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết.
  • Chúng tôi không hoàn trả cho các trường hợp bạn mua dịch vụ nhưng sau đó tự ý hủy dịch vụ.
  • Chúng tôi không hoàn trả cho các trường hợp bạn mua dịch vụ nhưng gặp sự cố do lỗi của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách hoàn trả này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

Địa Chỉ:  

SĐT:

Mail:

Mail Doanh Nghiệp: