Chính sách bảo mật của Thiendinhviet.com– Khám Phá Thế Giới Diệu Kỳ Của Giấc Mơ

Giải Mã Giấc Mơ

Chào mừng bạn đến với thiendinhviet.com, nơi chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Hãy dành chút thời gian để đọc kỹ chính sách bảo mật sau đây để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin

 • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn đăng ký tài khoản, bình luận, tham gia khảo sát hoặc sử dụng các tính năng khác trên trang web, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.
 • Thông tin tự động thu thập: Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin về thiết bị và hoạt động của bạn, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành, thời gian truy cập, v.v.

Mục đích sử dụng thông tin

 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ và tính năng trên trang web, bao gồm việc gửi email thông báo, hỗ trợ khách hàng, v.v.
 • Cải thiện trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web, bao gồm việc đề xuất nội dung phù hợp và cải thiện chức năng của trang web.
 • Liên lạc: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn, các thay đổi trên trang web hoặc các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.

Quyền của khách hàng

 • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có quyền phản đối việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ thông tin

 • Chúng tôi không bao giờ bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc quyền lợi của người khác.

Bảo mật thông tin

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn tạo mật khẩu mạnh và giữ bí mật mật khẩu của bạn.

Thay đổi chính sách bảo mật

 • Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào.
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật đã cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại

Địa Chỉ:  

SĐT:

Mail:

Mail Doanh Nghiệp: