Chính Sách Bảo Mật

Chính sách Bảo mật của thiendinhviet.com

Thiền Định Việt
Thiền Định Việt

Chào mừng bạn đến với Thiền Đình Việt. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Bản chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

1.1. Loại Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân từ người dùng, bao gồm:

  • Thông tin cá nhân cơ bản (tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại).
  • Thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu).
  • Dữ liệu về sở thích và sự quan tâm trong lĩnh vực thiền định.

1.2. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp và cá nhân hóa dịch vụ, thông báo về cập nhật, và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Bảo Mật Dữ Liệu

2.1. Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên các hệ thống bảo mật với các biện pháp phòng ngừa mất mát hoặc sự truy cập trái phép.

2.2. Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc sử dụng không đúng.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý.

4. Quyền và Lựa Chọn của Người Dùng

4.1. Quyền

Người dùng có quyền yêu cầu xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

4.2. Tự Do Lựa Chọn

Người dùng có quyền chọn không cung cấp thông tin cá nhân và có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

5. Tuân Thủ Pháp Luật

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu theo các luật lệ và quy định hiện hành.

6. Cập Nhật Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này mà không cần thông báo trước để phản ánh sự thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu sau

    Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng Thiendinhviet.com với lòng tin của mình.